top of page

Vad är TCM och akupunktur?

TCM som är den engelska förkortningen för traditionell kinesisk medicin, är ett medicinskt system som har använts i tusentals år för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar.


TCM är baserad på en forntida filosofi som beskriver universum och kroppen i termer av två motsatta krafter: yin och yang. När dessa krafter är i balans är kroppen frisk. Energi, kallad "Qi" (uttalas "chee") flyter längs specifika vägar, kallade meridianer, genom hela kroppen. Detta konstanta energiflöde håller yin- och yang-krafterna balanserade. Men om flödet av energi blockeras, som att vatten fastnar bakom en damm, kan störningen leda till smärta, brist på funktion eller sjukdom. 

Nutida akupunktur har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin, genom att använda ett antal mycket tunna sterila nålar som sticks in i en så kallad akupunkturpunkt i muskler, kan frigöra blockerad Qi i kroppen och stimulera funktionen och framkalla kroppens naturliga helande svar genom olika fysiologiska system.

 

Modern forskning har visat på akupunkturens effekter på nervsystemet, endokrina och immunsystemet, hjärt-kärlsystemet och matsmältningssystemet. Genom att stimulera kroppens olika system kan akupunktur hjälpa till att lösa smärta och förbättra sömn, matsmältnings funktion och känsla av välbefinnande. 

I Kina har akupunktur använts i tusentals år. I Sverige används akupunktur inom sjukvården sedan 1984 efter Socialstyrelsens beslut.
 

Akupunkturåterbesök.jpg
bottom of page